การไฟฟ้าเชียงใหม่ 2 สวัสดีปีใหม่ รพ.ลานนา

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 … นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ นาย อัครพล สมบัตินันท์ ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 9 และนายพงษ์พรรณ์ จันติยะ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก วิศวกรรมและการตลาด พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 จ.เชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนผู้ใช้ไฟรายสำคัญ และสวัสดีปีใหม่ ปี 2563 พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามปัญหาเรื่องการใช้ไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอีกด้วย ณ ห้องประชุมคอมพิวเตอร์ รพ.ลานนา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , ,