กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา “ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP” ที่เชียงใหม่

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP เป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับล่าสุด ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูง โดยเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ อินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอาเซียนสามารถใช้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งในการเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนได้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของภูมิภาค

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังจะได้รับประโยชน์ หากความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้ จะช่วยให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตและมีการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนจากต่างชาติ และเกิดการขยายเครือข่ายภาคการผลิต การกระจายสินค้า โดยผู้ประกอบการไทยจะสามารถสรรหาแหล่งวัตถุติบที่มีความหลากหลาย ทั้งเชิงคุณภาพและราคามากขึ้น รวมทั้งจะเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมากขึ้นอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,