กงสุลใหญ่แห่งสาธารรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Mr. Ren Yisheng กงสุลใหญ่ ประจำสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่, Mr. Zhang Zhiwen กงสุลฝ่ายพาณิชย์, Mr. Ma Zhendong กงสุลฝ่ายคุ้มครองดูแลนักท่องเที่ยวจีน และ Ms. Xu Qian กงสุลฝ่ายอำนวยการ เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ .นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. โอกาสเดียวกันนี้ได้ร่วมหารือและพบปะนักศึกษาแพทย์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , , , , ,