Fm 94 MHz  วิทยุเสียงจากแม่โจ้ – แพร่ เปิดสถานีอย่างเป็นทางการ

รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานพิธีเปิดสถานีวิทยุ FM 94 MHz เสียงจากแม่โจ้แพร่ อย่างเป็นทางการ โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สถานีวิทยุแม่โจ้แพร่ Fm 94 MHz จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา ฝึกทักษะ ประสบการณ์ด้านทางด้านการจัดรายการวิทยุของนักศึกษา บุคลากรในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางในการให้ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงแก่ผู้รับฟังรายการทางสถานีวิทยุภายในจังหวัดแพร่ โดยออกอากาศ ตั้งแต่เวลา 08.00 . – 17.00 . โทรศัพท์ 054-648-570

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , , ,