15 นศ.ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บินฝึกสหกิจศึกษานานาชาติ JAPAN

15 นศ.ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม เข้ารับโอวาทจากอธิการบดี ม.ศรีปทุม “ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เต็มที่” ก่อนบินฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ 4 เดือนที่ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยาสุมาสา โมริ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ และอาจารย์อากิ ทาคาฮาชิ นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 4 จำนวน 15 คน ที่เลือกไปฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 4 เดือน เข้าพบปะพูดคุยและรับโอวาทจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อนที่จะออกเดินทางเพื่อไปปฎิบัติงานจริง เรียนรู้วัฒนธรรมพร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และฝึกภาษาที่ได้ร่ำเรียนมา โดยการฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ นอกจากจะได้ฝึกปฎิบัติงานจริงแล้วนักศึกษายังจะได้รับค่าตอบแทนในการทำงานด้วย ณ ห้องบุษกร ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: