โรงพยาบาลลานนา ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับตำรวจจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562: ณ ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา

นพ.ศุภชัย สินไตรรัตน์ กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา มอบชุดยาสามัญและเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาล ให้กับตำรวจจราจร เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังสี ผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และ พ.ต.ท.ศุภชัย จันทรา รองผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของตำรวจจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้

ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบนโยบายจากตำรวจภูธรภาค 5 และ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ตั้งศูนย์ปฎิบัติการอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก ซึ่งในเทศกาลนี้ มักมีผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง ทั้งอุบัติเหตุรายเล็ก รายใหญ่ บางรายเกิดการบาดเจ็บไม่มาก ซึ่งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ โรงพยาบาลลานนา จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและยาสามัญ จำนวน 10 ชุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำมาใช้ปฐมพยาบาลแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุในเบื้องต้น

สำหรับมาตรการเตรียมความพร้อมด้านการบริการผู้ป่วย ที่คาดว่าจะมีมากในศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนานั้น เราได้จัดเตรียม รถพยาบาลฉุกเฉิน รถพยาบาลระดับสูงสุด (Advance life support – ALS) พร้อมทีมแพทย์ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารแพทย์ อยู่ประจำโรงพยาบาล โดยเฉพาะแพทย์ศัลยกรรมที่พร้อมผ่าตัดฉุกเฉิน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการเตรียมพร้อมแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง การบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมรับส่งผู้ป่วยทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง อีกทั้งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP) รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้การรักษาผู้ป่วย เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต 72 ชม. รักษาฟรี ไม่ต้องสำรองจ่าย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,