เฮงลิสซิ่งร่วมสนับสนุนงาน ”วันคนพิการสากล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562”

บริษัทฯ เฮงลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 1,500 ขวด ให้กับสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เนื่องใน “วันคนพิการสากล” เพื่อร่วมส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อคนพิการสู่การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำของคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2573” โดยได้จัดงานขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธนวุฒิ ซิเตจ๊ะ ผู้จัดการแผนก Digital Marketing เป็นผู้มอบ และ ตัวแทนจากสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: