เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ  และพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดกันอย่างคึกคัก เวทีกลาง ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563 รวม 13 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และให้หน่วยราชการทุกภาคส่วน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดแสดงนิทรรศการหรือการให้บริการของภาครัฐตามภารกิจของหน่วยงาน ส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ การออกร้านกาชาด การออกร้านผลิตภัณฑ์ของชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของทั้ง 25 อำเภอ การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงการเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ 2563 โอกาสนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องและประชาชนชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมชมนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 สนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 11 มกราคม 2563 เข้าชมงานฟรี เพื่อให้ได้มาเที่ยวกันอย่างจุใจ และมีความสุขตลอด 13 วัน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, ที่เที่ยว, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , ,