เชียงใหม่ รับมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์จราจร สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าจุดตรวจบูรณาการช่วงปีใหม่

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์จราจร จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตามโครงการชุมชนดี มีรอยยิ้ม ห่วงใย ใส่ใจผู้เดินทาง ร่วมสร้างชุมชนดี มีรอยยิ้มโดยได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 70 แพ็ค เสื้อสะท้อนแสง จำนวน 300 ตัว และกระบองไฟ จำนวน 50 อัน เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ การรณรงค์ขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทุกพื้นที่ได้มีจิตอาสาเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตั้งด่านตรวจ ตักเตือน แนะนำ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ แต่ยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือประจำจุดตรวจ ดังนั้นเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นได้รับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดโครงการชุมชนดี มีรอยยิ้ม ห่วงใยใส่ใจผู้เดินทาง ร่วมสร้างชุมชนดี มีรอยยิ้ม เพื่อสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดหาเสื้อกั๊กสะท้อนแสง กระบองไฟจราจรกระพริบ สำหรับให้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และประชาชนจิตอาสาที่ตั้งด่านชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ สวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,