เชียงใหม่ จัดทศวรรษ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร ร่วมสมทบสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธารเปิดโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชนุสรณ์ โดยมี พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป และพระอาจารย์ สุรพจน์ สัทธาธิโก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมกว่า 1,200 คน หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำริและด้วยน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ สานต่อเป็นศรัทธาแห่งความร่วมแรงร่วมใจ จึงก่อกำเนิดจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อปี 2552 ซึ่งพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และพัฒนาด้านการแพทย์ การบริการ และยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อมุ่งหวังให้การดูแลประชาชนคนไทยทุกคนในทุกถิ่นฐาน มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยหลักแห่งธรรมะ และในโอกาสครบ 10 ปี แห่งการก่อตั้ง จึงจัดให้มีโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมอย่างบูรณาการ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญตามโครงการ ประกอบด้วย การฟังบรรยายธรรม น้อมนำหลักธรรมเพื่อเข้าสู่จิตภายใน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสมทบทุนการสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ได้เงินบริจาคกว่า 700,000 บาท โอกาสนี้ ยังจัดหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจและดูแลสุขภาพพลานามัยประชาชนอย่างครบถ้วน และจัดกระเป๋ายาพระราชทาน ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จำนวน 110 หน่วยงาน สำหรับผู้ที่มีความประสงค์สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ สามารถร่วมบริจาคเงินได้ ชื่อบัญชี โครงการ ครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 768-0-36559-8 หรือธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 056-3-20246-7

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , , , , ,