เชิญชวนสมาชิกร่วมสัมมนา รับทราบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของการเป็นสมาชิก กสจ.

นายวิสิฐา ตั้งจิตนบ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันเงินออมให้แก่ลูกจ้างประจำ ได้มีเงินไว้ใช้เมื่อออกจากราชการ หรือเมื่อพ้นวัยทำงาน และเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัว ซึ่งปัจจุบัน กสจ. มีสมาชิกทั้งสิ้น 74,392 ราย และส่วนราชการที่นำส่งเงินเข้ากองทุน จำนวน 5,125 แห่ง

ในการนี้ กสจ. กำหนดจัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ พบสมาชิก กสจ. และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ. ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ห้องประชุมดอยตุง โรงแรมเดอะ ริเวอร์รีบาย กะตะธานี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 . จึงขอเชิญชวนสมาชิก กสจ. เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของการเป็นสมาชิก กสจ. รวมถึงการชี้แจงผลการดำเนินงานของ กสจ. ที่ผ่านมา ตลอดจนการตอบข้อซักถามของสมาชิก และเชิญชวนลูกจ้างประจำที่ยังไม่เป็นสมาชิก กสจ. ได้เข้าเป็นสมาชิก เพื่อชีวิตที่มั่นคงเมื่อพ้นวัยทำงาน

สามารถแจ้งรายชื่อเข้าร่วมงานได้ภายในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 และจะมีการประกาศรายชื่อบนเว็บไซต์ www.gpef.or.th ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-168-1101-6 หรือทาง Facebook : กสจ.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , ,