อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อหารือและรวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรค รวมไปถึงข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายประยูร รัตนเสนีย์ กล่าวขอบคุณบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงการช่วยเหลือในการดำเนินโครงการต่างๆ ของจังหวัดได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ทุกคน ร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , , , ,