รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เปิดลานงานศิลป์ ฟื้นถิ่นล้านนา ปราชญ์ผญ๋าคนเมือง

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเปิดลานงานศิลป์ ฟื้นถิ่นล้านนา ปราชญ์ผญ๋าคนเมืองมีหน่วยงานราชการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเปิดลานงานศิลป์ ฟื้นถิ่นล้านนา ปราชญ์ผญ๋าคนเมืองเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่จากบรรพบุรุษสู่เยาวชน ในรูปแบบการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพให้กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ถึงความสำคัญ ของวิถีชีวิต และคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชนอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , ,