รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พูดคุยกับประชาชน ผ่านรายการผู้ว่าฯ พบประชาชน

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พูดคุยกับประชาชนผ่านรายการผู้ว่าฯ พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นพูดคุย คือ การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยหนาว พร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวอย่างรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งขอให้ประชาชนระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะเด็ก ผู้ป่วย และคนชรา รวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยในการก่อไฟให้ความอบอุ่น อีกทั้งให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร สภาวะอากาศ จากทางราชการอย่างใกล้ชิด ด้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บป่วยเนื่องจากอากาศหนาวเย็น นอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการคมนาคมช่วงที่หมอกลงจัด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดเตรียมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิดเหตุ

ด้านการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ประชุมชี้แจงวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2563 ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนทั้งสองฝั่งแม่น้ำปิง ขอให้กลุ่มผู้ใช้น้ำปฏิบัติตามแผนการจัดสรรน้ำและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก และงดการปลูกข้าวนอกฤดูโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังได้เตรียมพร้อมรับมือปัญหาฝุ่นควันที่จะเกิดขึ้น โดยได้มีการตรวจค่าควันดำของรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน จะต้องปรับปรุงแก้ไขและเข้ารับการตรวจสภาพใหม่ ภายใน 30 วัน รวมทั้งได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ติดตั้งระบบพ่นละอองไอน้ำบริเวณดาดฟ้าอาคาร เพื่อช่วยลดฝุ่นละอองและเพิ่มความชื้นในอากาศ ซึ่งจะเปิดระบบพ่นละอองไอน้ำบนดาดฟ้าอาคารพร้อมกันทุกอาคาร

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , , ,