พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 พร้อมพระราชทานแตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ไฉน กลองชนะ และเจ้าพนักงานประโคมขณะพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิตร สถิตมหาสีมาราม ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆมหาปรินายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก ศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนชั้นเกียรติยศศพ พระราชทานโกศไม้สิบสอง ฉัตรเครื่อง ตั้งประดับเป็นเกียรติยศ พระราชทานพวงมาลาทุกพระองค์ และพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 คืน

พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) อายุ 96 ปี 75 พรรษา เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2466 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน บ้านนาแก่ง ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระพรหมมงคล วิ. ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2559 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , , , ,