นักออกแบบภาคเหนือELFC2019สุดเจ๋งคว้าแชมป์ประกวดออกแบบแฟชั่นระดับโลก

รายงานข่าวจากการประกวดการออกแบบระดับนานาชาติ SDC International Award 2019 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่าน ณ ประเทศจีน

นางสาวพรพิมล วิชัยวงศ์ นักศึกษาออกแบบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักออกแบบรุ่นใหม่จากภาคเหนือผู้ชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก (EasternLannaFashionCluster 2019 : ELFC2019) เป็นตัวแทนนักออกแบบจากไทย เดินทางนำผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมคว้าชัยชนะ รางวัลชนะเลิศ การออกแบบระดับนานาชาติ SDC International Award 2019 โดยมี Ms.Chloe Ballard จาก University of Ulster ประเทศไอร์แลนด์ และ Ms.Sarah Gotheridge จาก Nottingham College สหราชอาณาจักรได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับรองตามลำดับ สำหรับในปีนี้จัดขึ้น ณ สถาบันศิลปะและการออกแบบเซียะเหมิน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

โดยกิจกรรมการสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก เป็นหนึ่งในในกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561-2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน และต่อยอดสร้างนักออกแบบสู่สากล โดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ในโครงการยังมีกิจกรรมการรวมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก การพัฒนาเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น การแสดงและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก จากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ทำให้ผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันและร่วม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์แต่ละจังหวัด สร้างอาชีพ สร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนอย่างยั่งยืน เกิดความเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกภายใต้แนวคิด “สืบสาน สร้างสรรค์ สู่สากล”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , , , , , ,