นศ.วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เด็กอินเตอร์ SPUIC เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน แบบ 360 องศา ด้วยการเข้าศึกษาเรียนรู้ การบริหารจัดการและขั้นตอนกระบวนการผลิตสินค้ากับบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพและนวัตกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปีที่ 4 ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์: อิชิตัน กรีน แฟคทอรี นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆนี้
สำหรับกิจกรรมการเข้าศึกษาเรียนรู้ บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพแถวหน้าของประเทศไทย “อิชิตัน กรุ๊ป” ในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษา SPUIC ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ถึงกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม ชาเขียว อิชิตัน ของคุณตัน ภาสกรนที ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในการผลิตเครื่องดื่มปัจจุบันสนองตอบการบริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อเครื่องดื่มที่คงคุณค่าสารอาหารของธรรมชาติไว้มากที่สุด ด้วยระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling Technology) และนอกจากนี้ยังได้เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ ซึ่งออกแบบขึ้นด้วยแนวคิด GREENOVATION โดย บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความเคารพต่อธรรมชาติ และรบกวนธรรมชาติน้อยที่สุด ด้วยการผสานเทคโนโลยีขั้นสูงสุดผนวกจิตสำนึกการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเรียนรู้ทฤษฎีและการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้า และงานบริการลูกค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการแข่งขันในระบบการผลิตสินค้าของธุรกิจเรียนรู้การสร้างแบรนด์ให้เกิดความเข้าใจการต่อยอดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสำรวจโอกาสในการลดต้นทุนส่วนที่เกี่ยวของการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตสินค้าวางระบบการดูแลขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันให้เกิดความคล่องตัวอย่างมีระบอบการวางแผน สร้างความเข้าใจวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารโรงงานระดับสากลอย่างครบครันและนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: