จิตอาสารวมพลังทำความสะอาดทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมีต่อกรมราชทัณฑ์ โดยมี นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีจิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมีต่อกรมราชทัณฑ์ โดยได้ทรงพระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วย หัวใจ ให้แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อนำไปมอบให้กับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จำนวน 25 แห่งทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคมนี้

โดยทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายครั้งนี้ ที่จะได้รับครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน  ทั้งนี้ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้รวมพลังของจิตอาสาและเจ้าหน้าที่  ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้  เพื่อสานต่อโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริเราทำความ ดี ด้วยหัวใจที่พระองค์ทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

สำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ออกทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการทาสีขอบทางเท้า การตีเส้นจราจร การตีเส้นที่จอดรถยนต์และทำความสะอาดถนนหน้าบ้านพัก การทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งตันไม้ และการเทจุลินทรีย์ Super Hero Biotech ลงถังบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงคลองสาธารณะ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , , ,