จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนส่งสาวงามเข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2563

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึง 11 มกราคม 2563 บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย และจะมีการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อคัดเลือกสาวงาม ที่เหมาะสมทั้งด้านกิริยา มารยาท ความสวยงาม บุคลิกภาพความประพฤติที่ดี พร้อมทำหน้าที่เป็นทูตสายสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของชาวล้านนาให้คงอยู่ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโกอีกด้วย

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด ต้องเป็นเพศหญิงโดยกำเนิด อายุตั้งแต่ 17-26 ปี กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร มีบุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เฉลียวฉลาด และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน 17 จังหวัด

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ที่เฟซบุ๊ก : ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หรือกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ยื่นเอกสารพร้อมรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่กองประกวดนางสาวเชียงใหม่ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 . บริเวณหน้าลิฟท์แก้ว ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, บันเทิง, วัฒนธรรม, สตรี, สังคม
คำค้น: , , , ,