จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจัดกิจกรรมที่บริเวณเชิงสะพานป่าแดด หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีจิตอาสาเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงพลังของความรัก ความสามัคคี จงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ อาทิ ทำความสะอาดบริเวณถนน กำจัดวัชพืชริมคลองแม่ข่า ที่เป็นคลองสายสำคัญของเมืองเชียงใหม่

โอกาสนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ด้วยทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และพระสติปัญญา เพื่อดับทุกข์ร้อนแก่ปวงพสกนิกร และก่อให้เกิดคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาอันเปี่ยมล้น ในพระราชหฤทัยที่ประจักษ์แจ้ง และประทับอยู่ในใจปวงประชาชนชาวไทยตลอดมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , ,