คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ EAFONS 2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ East Asian Forum of Nursing Scholars (EAFONS) ครั้งที่ 23 ในหัวข้อ Advancing Nursing Scholars in the Era of Global Transformation and Disruptive Innovation เพื่อให้นักวิชาการพยาบาล และนักศึกษาปริญญาเอกของประเทศสมาชิก ได้แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของการวิจัยในปัจจุบัน

การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,200 คน จาก 26 ประเทศ ประกอบด้วย นักวิชาการพยาบาล นักวิจัยทางการพยาบาล นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงานวิชาการ และประสบการณ์ทั้งทางด้านการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาลร่วมกันในประเด็น Global Transformation และ Disruptive Innovation รวมถึงการวิจัยทางการพยาบาลเพื่อความเป็นเลิศ ในด้านการศึกษาระดับปริญญาเอกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

นอกจากนี้ยังได้จัดการประชุมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่ออภิปรายและหารือในหัวข้อการทำงานร่วมกันและกิจกรรมเครือข่าย รวมถึงการตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จและยังมีการนำเสนอผลงานวิจัย อีกจำนวน 730 เรื่อง โดยการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2563 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,