กรมธนารักษ์เปิดโครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ที่จังหวัดเชียงใหม่

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นายธำรงค์ ทองตัน ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1723 โรงเรียนบ้านแม่แมะเดิม ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมีโนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยบูรณาการการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรม ตามแนวทางกลยุทธ์ 3 สร้าง คือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ละสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่จึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่แรม จัดโครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุโดยการนำที่ราชพัสดุมาจัดทำเป็นพื้นที่ประชุมสำหรับชุมชน และจำหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีการค้าขายสินค้าท้องถิ่นชุมชน ถือเป็นการสร้างรายได้ เสริมจากอาชีพปกติให้แก่ประชาชนในชุมชนอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,