AIS มอบไออุ่น ผ่านโครงการ “เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว” ปีที่ 19 ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วภาคเหนือ

นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาคภาคเหนือ เอไอเอส นำทีมพนักงานอาสา และพันธมิตรในพื้นที่ มอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการเอไอเอส รวมใจ บรรเทาภัยหนาวปีที่ 19 จำนวน 2,500 ผืน เดินสายลงพื้นที่มอบผ้าห่มให้แก่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร และประสบความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น ได้แก่ ชุมชนแม่สามแลบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ชาวบ้าน ตำบลปอ .เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย, ชาวบ้าน .เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชน .แม่หละ และ .แม่สอง .ท่าสองยาง จังหวัดตาก พร้อมมอบผ้าห่มแก่กรมทหารพรานที่ 36 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ โครงการเอไอเอส รวมใจ บรรเทาภัยหนาวได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญ ของการอยู่เคียงข้างกับสังคมไทย จึงได้จัดทำผ้าห่มกันหนาวเพื่อมอบแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน และยังคงเดินหน้ามอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , , , ,