เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

H.E. Mr.Lee Wook-heon เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคาราวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การลงทุน รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจังหวัดเชียงใหม่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีความมุ่งมั่นที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ทั้งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว พร้อมทั้งผลักดันการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองประเทศต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , ,