เปิดแล้ว! THE WEALTH BY SPU หลักสูตร ด้านการวางเเผนจัดการภาษีและความมั่งคั่งของกิจการครอบครัว

“THE WEALTH BY SPU” หลักสูตรด้านการวางเเผนจัดการภาษีและความมั่งคั่งของกิจการครอบครัว อัพเดทความรู้กฏหมายและภาษีใหม่ เจาะลึกเนื้อหาที่ช่วยแก้ Pain Point เรียนรู้ How to จากหลากหลายกรณีศึกษา หลักสูตรเดียวที่จะทำให้คุณเข้าใจกฏหมายและภาษีเพื่อเตรียมวางแผนจัดการทรัพย์สินและความมั่งคั่งของครอบครัวสู่รุ่นลูกหลานอย่างยั่งยืน

เปิดบทเรียนเเรก Chapter 1 Wealth Tax Planning ในหัวข้อเเละเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้
Topic 1: กฎหมายภาษีที่ดิน
“ทำความเข้าใจที่ดินและภาษีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น”
-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายภาษีที่ดินและกฏหมายลูก
-การเตรียมการสำหรับผู้มีสินทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่ดินเปล่า โรงงาน สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
-เรียนรู้จากกรณีศึกษา การแก้ปัญหา และเตรียมการสำหรับอนาคต
-รู้จักเครื่องมือที่เป็น Check list และ เรียนรู้ How to ที่เป็นทางลัด
-เน้นการบริหารจัดการส่วนบุคคล เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีทรัพย์สินจำนวนมาก

Topic 2: ภาษีการให้และภาษีมรดก
“วางแผนการให้และมรดกเพื่อจัดการภาษีได้อย่างถูกต้อง”
-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายครอบครัวและภาษีมรดก
-ทำความเข้าใจในเรื่องสินสมรส พินัยกรรม ทรัสต์ ประกันชีวิต และหุ้นรูปแบบต่างๆ
-เน้นการเรียนรู้ Solution การเตรียมการ และข้อควรระวังต่างๆ
Topic 3: Family Business
“วางแผนการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวให้แข็งแกร่งและยั่งยืน”
-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับบริบทและการจัดการโครงสร้างธุรกิจครอบครัว
-การบริหารจัดการสินทรัพย์สำหรับผู้ที่ไม่มีทายาท
-ทำความเข้าใจรูปแบบผลประโยชน์ และ ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ
-เรียนรู้จากกรณีศึกษาของปัญหาธุรกิจครอบครัว และการแก้ปัญหาเพื่อผลลัพธ์มิใช่ขัดแย้ง
-การวางแผนยุทธศาสตร์ออกจากธุรกิจ (Exit Strategy) เมื่อครอบครัวไม่ต้องการธุรกิจแล้ว
Topic 4: Tax Audit Personal
“การจัดการรายได้ส่วนบุคคลที่มาจากหลายทางเพื่อประโยชน์สูงสุดทางภาษี”
-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเคล็ดลับ How to หลักการจัดการรายได้
-การบริหารจัดการสินทรัพย์ส่วนบุคคลและความมั่งคั่งของครอบครัว
-หลักการตรวจบัญชีบุคคล การตรวจบัญชีธนาคาร การจัดทำบัญชีเดียว
-เรียนรู้จากกรณีศึกษา และข้อควรระวังต่างๆ
วิทยากร:
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านกฏหมายและภาษีทางธุรกิจ

กำหนดการเเละสถานที่:
ทุกวันอังคาร เวลา 10.00-17.00 น.
วันที่ 21 ม.ค. – 3 มี.ค. 2563 (7 ครั้ง)
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน อาคาร 11 ชั้น 14 ห้อง Auditorium 2

สมัครเเละดูข้อมูลเพิ่มเติม:
www.spu.ac.th/thewealth
โทร. 061 517 6313 (คุณกี้)
e-mail: thewealthbyspu@gmail.com

THE WEALTH หลักสูตรด้านการวางแผนจัดการภาษี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: