เชียงใหม่เตรียมจัดมหกรรม Chiang Mai International AIRSHOW 2020 ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการจัดงานมหกรรม “Chiang Mai International AIRSHOW 2020” ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 สนามบินเชียงใหม่ แอร์สปอร์ต อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดงานมหกรรมการบินที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

นายดำรง องอาจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดมหกรรม Chiang Mai International AIRSHOW เป็นการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบินทั่วไป หรือเครื่องบินขนาดเล็ก และอากาศยานอื่นๆ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับกิจกรรมแสดงอากาศยานที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการตื่นตัวด้านธุรกิจการบินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการผลิตบุคลากร และที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังฤดูกาลท่องเที่ยวให้เกิดรายได้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน

งาน Chaing Mai International AIRSHOW 2020 ทั้ง 3 วัน จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การ Fly in จากสถาบันการบินต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับมาแล้ว 30 ลำ การบินประเภทร่มบิน พาราเพลน Aero Chute การแสดงบอลลูน รวมแล้วกว่า 80 อากาศยาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการบิน และการออกบูธแสดงสินค้า OTOP ของอำเภอสันกำแพง มากกว่า 100 บูธ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , , ,