เชียงใหม่รวมพลังทุกภาคส่วน ประชุมรับฟังเสนอแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค และ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเสนอแผนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชน เข้าร่วมประชุมด้วย   ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดความเดือดร้อนของประชาชน                                                                                                                       

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และทุกหน่วยงาน จากที่ได้รับฟังแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ มั่นใจถึงการเตรียมการของจังหวัด ในวันนี้มารับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และการวางแผนดำเนินการของนายอำเภอพื้นที่เสี่ยง 5 อำเภอ โดยมีการจัดลำดับความเร่งด่วนของแต่ละอำเภอ และใช้แนวทางบูรณาการในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ และมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง รวมทั้งจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2563 ไว้ทั้งหมดแล้ว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , ,