องคมนตรีเน้นย้ำ ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการหลวงอย่างถูกต้องเหมาะสม และขับเคลื่อนองค์กรสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีหัวหน้าสถานีวิจัย หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง กว่า 100 คน เข้าร่วม สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมครั้งนี้องคมนตรีได้ให้นโยบายสำคัญในการทำงานเพื่อสนองพระราชประสงค์ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 และสนองตามพระราชปณิธาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลรักษาพื้นที่ป่า และการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างถูกต้อง แก่หัวหน้าสถานีวิจัย และหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง 39 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้เน้นย้ำให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน มุ่งสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จากนั้นหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ ผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาของกองทุนโครงการโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชง พันธุ์ที่มีเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (THC) น้อย ซึ่งพบว่ามีปริมาณของโอเมก้า 3, 6, 9 ในปริมาณที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาด โดยมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นอาหารเสริมในรูปแบบแคปซูลนิ่มจากพืชตราโครงการหลวงต่อไป การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ทั้งการใช้หลักการธรรมชาติ และชีวภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยกระบวนการรวมกลุ่มสร้างอาชีพด้านงานจักสาน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง จังหวัดเชียงราย และที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, การเกษตร, สังคม, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , ,