หอการค้าไทย จัดงาน Halal For All กระตุ้นธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลพื้นที่ภาคเหนือ

นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวงานประชุมและแสดงสินค้าฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ หรือ HALAL FOR ALL ภายใต้งานหอการค้าแฟร์ 2019 (TCC Fair 2019) ที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าไทย จัดขึ้นที่นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมี รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์และบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้

งานประชุมและแสดงสินค้าฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ หรือ HALAL FOR ALL ภายใต้งาน หอการค้าแฟร์ 2019 กำหนดจัดวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการฮาลาล สร้างความต่อเนื่องในการรับรู้เชิงพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น สร้างโอกาสและช่องทางการตลาด และเพิ่มบทบาทในตลาดฮาลาลให้ธุรกิจสามารถเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น

อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานปีนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การออกบูธของผู้ประกอบการในหลากหลายกลุ่มที่คัดสรรมาตรฐานมากว่า 80 บูธ การจัดแสดงนิทรรศการ “HARAM MUSEUM” นิทรรศการสิ่งต้องห้ามและต้องสงสัยตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม นำเสนอในธีม Haram & Doubtful Museum มีโซนสำคัญ 5 โซน ได้แก่ สัตว์ต้องห้ามตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อน วัตถุดิบและสารเคมีที่ต้องสงสัย วัตถุและสิ่งของอุปโภคบริโภค อาหารแห่งอนาคต ด้วยเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบ Interactive กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจสินค้าฮาลาล และการสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เช่น ตะลุยส่งออกเครื่องสำอาง สู่ตะวันออกกลาง มาตรฐานฮาลาลสำหรับธุรกิจบริการการท่องเที่ยว กลยุทธ์ธุรกิจไทย พิชิตใจลูกค้าชาวจีน รวมไปถึงกิจกรรม Workshop ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี

นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพอีกแห่งหนึ่งของตลาดฮาลาล การดำเนินกิจกรรมงาน Halal For All ภายใต้งานหอการค้าแฟร์ 2019 ครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในด้านมาตรฐานของสินค้าและบริการฮาลาลจากกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งยังช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการภายในพื้นที่ เกิดการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, กิจกรรม, ท่องเที่ยว, วัฒนธรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , , ,