“หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ” เพื่อ น้องๆ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบอุปกรณ์กีฬา จาก UMBRO Thailand และอุปกรณ์การเรียนการสอน จากโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เพื่อสนับสนุนภารกิจ “หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ” เพื่อนักเรียนและประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี เจมส์ โรเบิร์ต วิลสัน ผจก. โรงแรมฯ ร่วมด้วย แคโรไลน์ เฉิน ผ.อ.ฝ่ายขายและการตลาด และ ทัตมณี เฉวียงหงษ์ ผจก. ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนมอบในครั้งนี้

รายนามบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1. ทัตมณี เฉวียงหงษ์ ผ.จ.ก.ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร
รร.เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
2. แคโรไลน์ เฉิน ผ.อ. ฝ่ายขายและการตลาด
รร.เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
3. เจมส์ โรเบิร์ต วิลสัน ผู้จัดการทั่วไป
รร.เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
4. พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
5. พลอากาศตรี ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
6. พลอากาศตรี สมพร แต้พานิช ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
7. นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: