สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ผู้แทนพระองค์ทอดถวายจุลกฐิน ณ วัดยางหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นประธานในพิธีทอดถวายจุลกฐินปั่นฝ้าย ทอบุญ จุลกฐิน เมืองแจ่ม วัดยางหลวง ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนในอำเภอแม่แจ่ม ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส พร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยให้กับเจ้าอาวาสวัดยางหลวง เพื่อใช้ในการทำนุบำรุงศาสนาและการประกอบศาสนพิธีต่างๆ

วัดยางหลวง เป็นวัดที่สร้างตั้งแต่ .. 2038 โดยชาวกะเหรี่ยง หรือยางเป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้น ภายในพระอุโบสถของวัดยางหลวงมีภาพที่งดงามของพระ 3 องค์ ที่มีลักษณะของศิลปะของภาคเหนืออย่างเด่นชัด นอกจากนี้ยังมี กู่ปราสาท หรือ กิจกูฏ ตั้งอยู่หลังพระประธานในวิหารของวัด ซึ่งคนโบราณเชื่อว่าเป็นประตูไปสู่สวรรค์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของกิจกูฏเป็นแบบพุกามจากพม่า ผสมกับล้านนาสกุลช่างเชียงแสน ปัจจุบันวัดยางหลวงแห่งนี้มีพระจำพรรษาอยู่ทั้งหมด 6 รูป โดยมีพระสมุห์กฤติพงศ์ กิตฺติโสภโณ เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งวัดแห่งนี้นับเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับอำเภอแม่แจ่มมาอย่างยาวนาน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , , ,