สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก สำหรับออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิจักษุเชียงใหม่ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าทีมจักษุแพทย์อาสา มูลนิธิจักษุแพทย์เชียงใหม่ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ห้องประชุม ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , ,