ศ.เกียรติคุณ นพ.มนตรี กันตะบุตร และครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

.เกียรติคุณ นพ.มนตรี กันตะบุตร และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตรสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ, รศ.นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ .พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา หัวหน้าหน่วยวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,