ศอช. บูรณาการร่วมกับโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ออกหน่วยบริการให้ความรู้สุขภาพแก่ประชาชน

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) หน่วยงานภายใต้สังกัด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ออกหน่วยบริการให้ความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ในส่วนของ ศอช. ได้มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะตามแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste) ตอกย้ำการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสู่การปฏิบัติจริงด้วยหลัก 1A3R, โรคที่เกิดจากการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงกิจกรรมแยกขยะก่อนทิ้งแก่ประชาชน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , ,