วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม ผนึก ลุฟท์ฮันซ่า ผลิตบัณฑิตคุณภาพมาตรฐานสากล รองรับอุตสาหกรรมการบิน

(เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562) วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทในเครือของ ลุฟท์ฮันซ่ากรุ๊ป ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทสายการบินยักษ์ใหญ่อันดับสองของโลก จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี อาจารย์เกรียงไกร พุคยาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี หัวหน้าสาขาวิชา International Airline Business และอาจารย์ Jorge Ananz หัวหน้าสาขาวิชา Business Management ร่วมลงนาม (MOU) กับ คุณศิริลักษณ์ มีนะกนิษฐ์ Human Resource Director และ คุณสุภนาถ วัฒนากมลชัย Passenger Service Director ระหว่าง บริษัท ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลสู่อุตสากรรมการบินในระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุม ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) ชั้น 5 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม ยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้ทำความร่วมมือกับ LST บริษัทผู้ให้บริการผู้โดยสาร แก่สายการบินระดับ World Class กว่า 20 สายการบินอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: