ลูกเสือและเนตรนารี จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสุดี พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือ วันลูกเสือไทย ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 โดยมี คณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด เข้าร่วมพิธีกว่า 1,500 คน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ในพิธีฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำคณะลูกเสือและเนตรนารี ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น จุดเครื่องทองน้อย ถวายบังคม และกล่าวถวายราชสุดี พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ให้กำลังใจลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งของบรรดาลูกเสือ เนตรนารี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทั้งนี้ กิจการลูกเสือ นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชน ในเรื่องความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสามัคคี ภายใต้คติประจำใจลูกเสือทุกคนว่าเสียชีพอย่าเสียสัตย์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติในอนาคต 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, เยาวชน
คำค้น: , , , , ,