พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งฝนหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งฝนหลวง ซึ่งปีนี้ครบปีที่ 64 แห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน นับจากวันที่ 14 ..2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ..2545 เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงและกำหนดให้วันที่ 14 ..ทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมี นายเจริญ ฤทธิ์สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน .. 2562

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , , , ,