พระเทพวุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร บริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

พระเทพวุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร บริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ จำนวน 10,000 บาท โดยมี .นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,