พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่โซนกลางตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน อำเภอกัลยาณิวัฒนา

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้ลงพื้นที่โซนกลางตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยมี นางสินิทธิ์ น่าน พัฒนาการอำเภอกัลยาณิวัฒนา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ให้การต้อนรับฯ เพื่อมอบหมายแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ ..2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ พัฒนาการอำเภอกัลยาณิวัฒนา (นางสินิทธิ์ น่าน) ได้นำเสนอเตรียมความพร้อมพื้นที่นำร่องรูปแบบแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อน โครงการ Quick Win Project หมู่บ้านเข้มแข็งมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนบ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา (ระดับหมู่บ้าน) เพื่อพัฒนายกระดับตำบลเข้มแข็งมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” (ระดับตำบล) ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , , , ,