พช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (D-HOPE) บ้านมอญ หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วย นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่, นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอสันกำแพง และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (D-HOPE) บ้านมอญ หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อผลักดันให้การท่องเที่ยวในชุมชนของหมู่บ้าน OTOP นั้นเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่สนใจ จัดกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยใช้แนวทาง D-HOPE (Decentralized Hand – On Program Exhibition) คือ การจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยดีรับแนวทางมาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้เกิดกิจกรรมที่รองรับการเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชน

หมู่บ้านมอญ เป็นหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขินสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ วัดสีมาราม สร้างขึ้น ปี .. 2537 เรือนโบราณ เรือนไม้เก่าของชาวไทเขิน ชุมชนโหล่งฮิมคาว คำว่าโหล่งฮิมคาวเป็นภาษาเหนือโหล่งมาจากคำว่า ย่าน หรือ ชุมชน และคำว่าฮิมคาวคือ ริมแม่น้ำคาว แปลความหมายว่าย่านริมแม่น้ำคาวเป็นการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมล้านนาผสมผสานกับแฟชั่นสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิดกาดต่อนยอน เดินช้าๆ กินช้าๆ ซื้อขายกันช้า อู้จากันกันม่วนๆ ภายในชุมชน โหล่งฮิมคาวเต็มไปด้วยบรรยากาศสบายๆ พร้อมกับสินค้าสวยงามหลากหลายให้ชมและซื้อกลับไปใช้กัน

สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (D-HOPE) จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านมอญ หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง บ้านแม่สาบ หมู่ที่ 1 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง บ้านช่อแล หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง และ บ้านปางขะขามป้อม หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสการท่องเที่ยววิถีชีวิตในชุมชน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: Uncategorized
คำค้น: , , , , , , , , ,