ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st Law CMU International Conference: Law, Legality & Legitimacy in Asia

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st Law CMU International Conference: Law, Legality & Legitimacy in Asia จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Pelita Harapan University เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น แสดงทัศนะทางวิชาการ การนำเสนอบทความวิจัย สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจและการเมืองในระดับกว้างขวาง โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน .. 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , , ,