จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำปิง ต้อนรับเทศกาลประเพณีเดือนยี่เป็ง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำปิง เพื่อความสวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายนนี้ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานเทศบาล จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด 2 ฝั่งริมแม่น้ำปิง มีการทำความสะอาดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดผักตบชวา เป็นระยะทาง 6,525 เมตร บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิงสะพานนวรัฐ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำปิง เพื่อความสวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรัษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง ทั้งยังมุ่งหวังให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่น่าอยู่ สะอาดตา และประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่จะใช้ในการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง เพื่อให้การจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นที่ประทับใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, วัฒนธรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , , ,