คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมประชุมวิชาการ 19th Forum for Ethical Review Committees in the Asian & Western Pacific Region (FERCAP) International Conference 2019

.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้างาน ดูแลด้านงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมประชุมวิชาการ 19th Forum for Ethical Review Committees in the Asian & Western Pacific Region (FERCAP) International Conference 2019 โอกาสเดียวกันนี้ ได้เข้ารับประกาศนียบัตรการต่ออายุ การรับรองการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากองค์กรประเมินจริยธรรมสากล SIDCER/FERCAP ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,