คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งที่ 24

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งที่ 24 อันได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือด้านต่างๆ ร่วมกัน โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .สงขลา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,