คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดประชุมวิชาการ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ” Now & Future :Transforming Nursing Care Delivery System ” (2019 MED CMU 60th Anniversary) พร้อมเป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ บุคลากรทางการพยาบาลสังกัดฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พยาบาลจากภาควิชาต่างๆ พยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศ และบุคลากรพยาบาลจากโรงพยาบาลเครือข่ายต่างๆ ซึ่งจัดในวันที่ 27 -28 พฤศจิกายน 2562 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,