คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณภาพคน ส่งผลคุณภาพงาน”

รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. บรรยายพิเศษเรื่องคุณภาพคน ส่งผลคุณภาพงานให้แก่บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ซึ่งการบรรยายดังกล่าว เป็นหนึ่งในงาน Medical Book Days ครั้งที่ 15 ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , ,