คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Nature Deficit Disorder : โรคขาดแคลนธรรมชาติ”

.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Nature Deficit Disorder : โรคขาดแคลนธรรมชาติให้แก่บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ซึ่งการบรรยายดังกล่าว เป็นหนึ่งในงาน Medical Book Days ครั้งที่ 15 ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,