คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดนิทรรศการ “แสดงผลงานโปสเตอร์วิชาการ ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโปสเตอร์วิชาการ ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในการประชุมวิชาการ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง “Now & Future :Transforming Nursing Care Delivery System” (2019 MED CMU 60th Anniversary) ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,