คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง 4 สมาคมชั้นนำด้านการบัญชี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 17 แห่ง ร่วม MOU ผลิตนักบัญชีคุณภาพ ตอบโจทย์วิชาชีพการบัญชี

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง 4 สมาคมด้านการบัญชีระดับประเทศ และ 17 วิทยาลัยอาชีวศึกษา MOU เดินหน้าพัฒนางานด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล ในการผลิตนักบัญชีดิจิทัลคุณภาพ 4.0 สู่ตลาดงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมสำนักงานบัญชีและกฏหมาย สมาคมสำนักงานบัญชีไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 17 แห่ง โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับผู้แทนจาก 4 สมาคมฯ และ 17 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ด้วยเจตนารมณ์ของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย สมาคมสำนักงานบัญชีไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 17 แห่ง อาทิ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวสึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

ในการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงเห็นชอบร่วมกันในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองความต้องการในวิชาชีพบัญชี และสนับสนุนด้านวิชาการ การวิจัยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนร่วมส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: