กลุ่ม Zumba Chiang Mai บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อเครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน

กลุ่ม Zumba Chiang Mai บริจาคเงินจำนวน 117,500 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อเครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ .พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , ,